Spāres apkārtnes vietvārdi (20.gs. vidus)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 03.09.2019

Spāres apkārtnes vietvārdi
Spāres apkārtnes vietvārdi
Koordinātas (WGS 84): 
57.199796, 25.219277
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds

Spāres apkārtnes vietvārdus atcerējās Jānis Rozītis (dz.1952.g.), kurš bērnībā dzīvojis Spārē un tuvākajās pļavās ganījis govis. Vietvārdi numurēti sekojoši (skat. attēlu): 1 - Čīgānu kalns; 2 - Priedes nora; 3 - Tauriņu laipas vai Garā pļava; 4 - Ragulis (pļava); 5 - Baložu birztaliņa; 6 - Vaivada (pļava); 7 - Kungu pļava; 8 - Dzelzceļa pļavas; 9 - Tīreļu pļavas; 10 - Skolas pļava.

Teicējs: 
Jānis Rozītis
Vācējs: 
Edgars Žīgurs
Laiks: 
2019.gada augusts

Raksti

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Amatas pagasts, Drabešu pagasts