Vaicenis

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 04.09.2019

Vaicenis. 2019.gada augusts. E.Žīgura foto
Vaicenis. 2019.gada augusts. E.Žīgura foto
Koordinātas (WGS 84): 
57.168140, 25.243281
Koordinātas ir precizētas dabā

Vietvārds

Vaiceņa (Vaitcing) vārds fiksēts jau 17.gs. kartēs: tā saukts neliels ezeriņš, purvs un upīte.

Vaiceņa purvs, ezers un upīte. Fragments no H.Keltsch 1694.g. sastādītās kartes. LVVA; F 7404; Apr. 1; Lieta 1528

Mūsdienās šo vietvārdu atceras vairs tikai retais no vietējiem iedzīvotājiem. Tā Līga Stepe (dz.1957.) no Jaunlībiešiem atceras, ka bērnībā uz Vaiceni devušies lasīt dzērvenes. Ezera tur vairs neesot, tikai lieli akači. Bērnībā tēvs stāstījis par kādu traģisku notikumu purva apkārtnē - laikam, noslīcis kāds saimnieks.

Notikumi pie Vaiceņa minēti arī M.Vanagas novadpētniecības materiālos.

Notikumi pie Vaiceņa. Pārfotografēts materiāls no M.Vanagas lietas Cēsu Vēstures un mākslas muzeja arhīvā.

Apsekojot Vaiceņa apkārtni 2019.gadā interesanta šķita Vaiceņa upīte, kas tek pa samērā dziļu gravu. Apmēram 15 metrus no iztekas tā izbeidzas - ietek pazemē.

Vaiceņa upīte ietek pazemē. 2019.gada augusts. E.Žīgura foto

 

Teicējs: 
Līga Stepe
Vācējs: 
Edgars Žīgurs
Laiks: 
2019.gada augusts

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ūdeņi
Pagasts: 
Amatas pagasts