Zilaiskalns

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 08.08.2019

1. attēls. Paugurs mežā - viena no meklētajām Zilā kalna vietām. 2019. g. 7. augusts. Ginta Skutāna foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.24605, 25.94192
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Zilaiskalns kā vietvārds ir labi pazīstams Drustu (agrāk Gatartas) pagasta Mīlakšu apkārtnes vietējo iedzīvotāju vidū (māju puduri- Mīlakšas, Garņi, Dreimaņi u.c. ), kā arī Drustu mednieku kolektīva biedriem. Ar to saprata attiecīgo apvidu, medību mastu, bet pats galvenais pļavas (pavisam trīs) ar siena šķūni. Cauri Zilākalna pļavām tek mazs strautiņš - dabīga ūdenstece, kas Lejasdreimaņu saimniecības robežās tika saukta Meniķīte, Meniķu tērce. Šīs upītes vidustecē agrāk ir bijušas trīs pļavas (vēl ceturtā tālāk, cauri mežam), bet Jaunmīlakšu saimniekam Ģībulim piederošais šķūnis ticis izmantots vēl 1960.-1970-ajos gados. Tas bijis liels dēļu šķūnis, kurā varēts iebraukt ar zirga vilktiem ratiem. Diemžēl neviens no aptaujātajiem vairs nemācēja pateikt, kurš no vismaz pieciem apvidū atrodamajiem pakalniem varētu būt saukts par Zilo kalnu.

Nosaukums kalnam un šķūnītim nevar būt  izdomāts nesenā pagātnē, jo vieta pieminēta jau Jura Upīša 1911. gada izdotaja grāmatā Mednieku laiki , kurā stāstīts, ka malumednieki tur slēpj savu medījumu. Vēl mūsdienās Duniju (?) mednieku kolektīvs šo medību kvartālu sauc par Zilā kalna mastu. Šis apvidus pirms Otrā pasaules kara piederēja 3 saimniecībām - Lejasdreimaņiem, no tiem atdalītam īpašumam ((nosaukums jāprecizē) uzvārdi Leitens un Loža) un Jaunmīlakšām (uzvārds Ģībulis). Pēc Jaunmīlakšu saimnieka uzvārda pieguļošo meža nogabalu austrumos no Zilākalna šķūnīša vēl tagad sauc par Ģībuļa birzi. Diemžēl šo mājvietu kādreizējo īpašnieku pēcteči pagaidām nav apzināti.

Zilkākalna lokācijas meklējumi dabā, 2019.-2023.gadā.

2. attēls. Zilākalna vietvārdi apvidū starp Mīlakšām un Dreimaņiem. PSRS ģenerālštāba militāri topogrāfiskā karte. 1980.-to gadu uzmērījums. Mērogs 1:10000.

Paša  Zilākalna atrašanās vieta pagaidām nav droši identificēta. Uzkalns mežā (1. attēls) ziemeļos no šķūņa (augstuma atzīme 178,9), kura lokācija parādīta kartē (2. attēls) atrodas ziemeļaustrumos no pļavām, taču tagad ir pilnīgi droši noraidāma. Pašlaik neapstiuprinās arī otrā tuvākā, un pēc loģikas ticamākā lokācija (augstuma atzīme 188,6) Lejasdreimaņu-1 tīrumos. Attālākā, trešā vieta Lejasdreimaņu-2 tīrumos ar atzīmi 199,0 tiek izvērtēta, meklētas ziņas arhīvos, rakstos un senākos vietvārdu vākumos.

Teicējs: 
Pogule Maiga, Kalna Mīlakšās(dz. Skopāne; 1939.gadā)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
07.08.2019.
Avots: 

Drustu pagasta (bijušā Gatartas) mutvārdu mantojuma apzināšana 2017. - 2023.gadā.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, reljefa forma
Pagasts: 
Drustu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Raunas novads, Drustu pagasts. Zilākalna šķūnītis (sk. kartes izgriezumu) atradās aptuveni 420 metrus ZR no Lejas Dreimaņu 1 mājvietas.

Reklāma