Karātavu kalns

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 17.02.2022

Skats uz Karātavu kalnu 2021. gada maijā. E. Žīgura foto
Skats uz Karātavu kalnu 2021. gada maijā. E. Žīgura foto
Koordinātas (WGS 84): 
57.25988 25.29979
Koordinātas ir precizētas dabā

Karātavu kalns ir izteikts dienvidu - ziemeļu virzienā orientēts paugurs, kas situēts Āraišu ezera apkārtnes ziemeļaustrumu daļas augstienē. Kalnam ir stāvas malas, īpaši dienvidu un austrumu pusēs. Kalna nosaukums saistīts ar to, ka šeit atradusies Cēsu apkārtnes lauku tiesas spriedumu izpildes vieta. Pēc Āraišu draudzes mācītāja P. F. Bērenta (1866 - 1935) apkopotām ziņām Karātavu kalns zviedru laikos kā soda vieta vairs nav izmantots. Tātad varam secināt, ka vēlākais laiks, kad kalnā izpildīti tiesas spriedumi varētu būt 17. gs. sākums. Karātavu kalns vietējiem iedzīvotājiem labi zināms un ar to saistīti dažādi nostāsti. Tiek minēts, ka vēl 20. gs. sākumā  kalna vidū varēja redzēt apaļu bruģīti ar kantainu staba vietu viducī. Domājams, ka tur atradies trigonometriskais punkts, ko arī apliecina tā laika kartogrāfiskais materiāls.

Skats no Āraišu ezera Karātavu kalna virzienā 2020. gada martā. Karātavu kalns attēla augšmalā pa labi. V. Grīviņa foto

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Apbedījumu vietas, soda vietas
Pagasts: 
Drabešu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Drabešu pagasts, ap 270 m uz ziemeļiem no Ņamu mājām, kādreizējā ceļa Āraiši - Krīvi kreisajā malā

Reklāma